วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

นครนายกเมืองใกล้กรุง

ประวัติ จ.นครนายก

ประวัติจังหวัดนครนายก         
          จังหวัดนครนายก  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 107 กม. ตามถนนเลียบ คลองรังสิต สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองสมัยทวาราวดี มีหลักฐานแนวกำแพงเนินดินและสันคูอยู่ที่ตำบลดงละคร แต่ชื่อนครนายกนั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวัน ออกในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรีจนเมื่อปี พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมืองและให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้น แทน 

          ในช่วง พ.ศ. 2486-2489 นครนายกได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดอิสระ จังหวัดนครนายกเดิมชื่อบ้านนา เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏ เป็นที่ดอนทำนา หรือทำการเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผล มีไข้ป่าชุกชุมผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือดร้อนของชาวเมืองจึงโปรดให้ยกเลิกภาษี ค่านา เพื่อจูงใจให้ชาวเมืองอยู่ที่เดิมทำให้มีคนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้นจนเป็น ชุมชนใหญ่ และเรียกเมืองนี้จนติดปากว่า  “เมืองนา-ยก” ภายหลังจึงกลายเป็นจังหวัดนครนายก ในปัจจุบัน
          • ตราประจำจังหวัด รูปช้างชูรวงข้าว หมายถึง ในอดีต จ.นครนายกเคยมีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ มีที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ ผู้คนส่วนใหญ่จึงทำนาเป็นอาชีพหลัก

           • ดอกไม้ประจำจังหวัด:
ดอกสุพรรณิการ์ (Cochlospermum religiosum)

           • ต้นไม้ประจำจังหวัด:
สุพรรณิการ์ (Cochlospermum religiosum)

          • คำขวัญประจำจังหวัด:
นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

จาก http://www.khaoyaizone.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น