วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ เป็นศาลเก่าแก่คู่เมืองนครนายก  มีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนที่ท่านจะไปนครนายกลองเลี้ยวเข้าไปดูก่อนได้เลยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น